Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

1966. gada 1. jūlijā Lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas katedru sadalot, izveidojās trīs jaunas katedras, tai skaitā Lauksaimniecības ekonomikas katedra. Kopš 1991. gada izveidota Ekonomikas katedra, apvienojot Lauksaimniecības ekonomikas katedru (1966-1991), Politekonomijas katedru (1944-1991) un Agrāro tiesību katedru (1990-1992). Ar 2013. gada 13. februāra LBTU Senāta lēmumu Nr. 7-235 Ekonomikas katedra tika pārveidota par Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtu, kas darbību sāk ar 2013./2014. studiju gadu. Šī institūcija sāk darboties kā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūrvienība, jo kopš 2013./2014.studiju gada Ekonomikas fakultāte ir apvienota ar Sociālo zinātņu fakultāti un izveidota jauna fakultāte – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.

EKRA institūts koordinē: trīs akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienus – "Agrārā un vides ekonomika", "Reģionālā attīstība un pārvalde" un "Tiesību zinātnes"; akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings"; akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmu “Agri-food Business Management/ Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”; doktorantūras programmu "Agrārā un reģionālā ekonomika".

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūtā ir vairāk nekā 12 štata vietas, akadēmisko personālu veido 15 mācībspēki un pētnieki; 1 tehniskais darbinieks.

Profesori: Aija Eglīte, Modrīte Pelše, Irina Pilvere, Baiba Rivža, Gunta Grīnberga-Zālīte.

Asociētie profesori: Kaspars Naglis-Liepa, Ingūna Gulbe, Dina Popluga, Sandija Zēverte-Rivža.

Docenti: Arnis Lēnerts, Līga Proškina, Zane Vītoliņa, Līga Feldmane.

Lektori: Sandris Ancāns, Dinija Čukure, Jānis Ezers, Linda Griņēviča, Baiba Kizika, Tatjana Lejava, Agnese Oļševska, Lelde Petko, Stepans Pokotinskis, Svetlana Polovko, Alla Pūce, Vineta Tetere, Ārija Vitte, Jolanta Vjakse.

Vadošie pētnieki un pētnieki: visi profesori, asociētie profesori un docenti, kā arī Vulfs Kozlinskis (emeritus) un Aleksejs Nipers.