Pārlekt uz galveno saturu

Studiju un zinātnes informācijas centrs

Studenti, maģistranti, doktoranti un pētnieki var iepazīties ar:

  • jaunāko literatūru - ekonomikā, vadībzinātnēs, biznesā, projektu vadībā, grāmatvedībā;
  • Dienas Biznesa izdotajām rokasgrāmatām;
  • elektroniskajiem izdevumiem - iFinanses un Projektu vadīšanas rokasgrāmata;
  • nozares aktuālo periodiku - KapitālsBilanceForbesAgroTopsSaimnieks LVDienas Bizness u.c.;
  • zinātnisko konferenču materiāliem;
  • statistikas krājumiem (Latvijas statistikas gadagrāmata, Latvijas lauksaimniecība, Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, Demogrāfija u.c.).

Ir trīs datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu un piekļuvi elektroniskajiem bibliotēku katalogiem un tiešsaistes datu bāzēm (EBSCO, Agris, Scopus, Letonika.lv u.c.), kā arī pieeja bezvadu internetam.

Kabineta krājumu elektronisko katalogu ir pieejams arī angļu valodā var skatīt LBTU bibliotēkas mājaslapā sadaļā Datubāzes un katalogi - LBTU informācijas centru un informācijas kabinetu elektroniskie katalogi.