Pārlekt uz galveno saturu

Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

2013. gadā, balstoties uzEkonomikas fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes apvienoto Domju sēdes 16.aprīļa lēmumu apvienojot Socioloģijas katedru (dibināta 2001. gadā) un Filozofijas katedru (dibināta 1989.gadā), izveidots Sociālo un humanitāro zinātņu institūts (SOHU).

No 2023. gada 1. septembra šajā institūtā ietilpst arī Valodu centrs

Sociālo un humanitāro zinātņu institūtā tiek realizētas bakalaura un maģistra studiju programmas divos studiju virzienos:

Studiju virziens "Socioloģija, politoloģija, antropoloģija" (akreditēts uz 6 gadiem)

  • akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

"Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija"

  • akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma

"Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija"

Studiju virziens "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" (akreditēts uz 6 gadiem)

  • profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma

"Projektu vadība"