Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu virzieni un projekti

Pētījumu virzieni un projekti

ESAF zinātniskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība tiek organizēta trīs galvenos pētījumu virzienos:

  • Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika.
  • Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte.
  • Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja.

Katram no šiem pētījumu virzieniem ir savs mērķis

Lai sasniegtu šos mērķus, katram pētījuma virzienam ir vairākas prioritārās pētījumu tēmas, kuras jau īsteno vai tuvākajā laikā plāno īstenot ESAF zinātniskais personāls caur dažādiem fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem

ESAF pētījumu tēmas un zinātniskais personāls

Nākotnes izaicinājumi

ESAF mērķis ir saglabāt un attīstīt plašu sadarbību ar citām valsts un starptautiskām pētniecības iestādēm un uzņēmumiem, attīstot ESAF kā nozīmīgu zināšanu platformu. Tādēļ esam atvērti sadarbībai zinātnes jomā!