Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta pētījumu virzieni un projekti

Galvenie pētījumu virzieni: 

  • Efektīvi saimniekošanas modeļi;
  • Inovācijas uzņēmējdarbībā,
  • Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā,
  • Resursu izmantošanas efektivitāte,
  • Uzņēmējdarbība agrārajā sfērā un reģionos,
  • Tūrisma nozare reģionālajā stratēģijā,
  • Loģistika.

Projekti no 2015. gadam līdz 2019. gadam

Auziņa A. Vadība: ZM ELFLA Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide 18-00-A01612-000018. Struktūrvienības kods: LAD14 (2019-2023).

Auziņa A., Muška A., L. Līcīte. Erasmus +, Programme Key Action 2 "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnership for adult education" Projekts "Education in rural entrepreneurship through producing and valorising of medicinal and aromatic plants" (projekta periods 01.09.2016.-31.08.2018.).

Jankova L. Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020. ZERO WASTE TOURISM DEVELOPMENT.

Jankova L. Latvijas lauku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana kā ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījums/ Preservation of the Cultural and Historicla Heritage of Latvia rural as prerequisite for sustainable development.

Jankova L.  Amatniecības pieredze un attīstības prespektīva bioekonomikas kontekstā Latvijas reģionos./Handcraft experience and development prospects in the contex of the bioeconomy in the region of Latvia.

Jurgena I. Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai, Līgums F-A04, 02.11.2015. (02.11.2015-31.08.2019.), vadošais pētnieks.

Jurgena I. “INTENSSS-PA: Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas plānošana” par alternatīvās enerģijas izmantošanas iespēju izpēti transportā Zemgales reģionā. Līgumprojekti ar valsts budžeta iestādēm/tēmaK61. 10.01.2018.-12.02.2018., vadošais pētnieks.

Līcīte L. Intelektuālie pakalpojumi saistībā ar Latvijas Lauksaimniecības inovācijas sistēmas pamatziņojuma sagatavošanu (nr.3.2-10/2017/LLU/82). Projektu grupa: Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD.

Līcīte L. No 2017. gada 12. oktobra līdz 2019. gada 12. oktobrim nacionālā pētniece (national researcher) European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Contract No. VC/2017/0091) projekta pētījumā “Up-date of the mapping of social enterprises and their eco-systems in Europe” (finance – European programme for Employment and Social Innovation EASI 2014-2020). 

Muška A. Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (Projekta numurs 8.2.3.0/18/A/009; struktūrvienības kods:ES28) (projekta periods 09.03.2018.-31.08.2021.), izglītības programmas direktors.

Zvirbule A. Projekta zinātniskais vadītājs CB806 – Active Moms Central Baltic Interreg project (239574.00 EUR).

Zvirbule A. Vadība: LAT LIT INTERREG Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB) LLI-143, Kopējais finansējums 467481.49 EUR (LBTU daļa 151022.56 EUR).

Zvirbule A. Projekta zinātniskais vadītājs LBTU: Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) VP 39.

Zvirbule A. Dalība: Zinātnieku nakts (European Researchers’Night in Latvia 2018-2019) APVĀRSNIS 2020 Projekta numurs:819129; Struktūrvienības kods: HOR3.

Nozīmīgākās publikācijas starptautiskajos zinātniskajos izdevumos no 2016. gada līdz 2019. gadam

Juris Smaļinskis, Anita Auziņa (2019). Latvian Ecolabel green certificate – an example of sustainable rural tourism in the use of ecosystem services / Rural Sustainability Research. Scientific Journal of Latvia University of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Warsaw  De Gruyter Open, 2019. Vol. 42(337) (2019), 1.-8.lpp. ISSN 2256-0939.

Anita Auzina, Andra Zvirbule (2019). Contribution of the transport industry to economic growth in Latvia / 14th International Scientific Forum proceedings, ISF 2019, Marrakesh, Morocco, 03-05 Oct., 2019 / European Scientific Institute Marrakesh, 2019. 97.-104.lpp. ISBN 9786084642718.

Auzina A., Zvirbule A. (2016). Eco-innovation capacity in the European Union / In: 16th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2016: conference proceedings, Albena, Bulgaria, 30 June – 6 July, 2016 / Bulgarian Academy of Sciences. Albena, 2016. Book 5 : Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. 3: Environmental economics. Education and accreditation in geosciences, p. 145-151. DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S21.019, ISBN 9786197105674. ISSN 1314-2704. (Ind. SCOPUS)

Andra Zvirbule, Madara Dobele, Anita Auzina (2019). 1970 - Factors affecting urban and peri-urban agricultural development: the case of Latvia / 14th International Scientific Forum proceedings, ISF 2019, Marrakesh, Morocco, 03-05 Oct., 2019 / European Scientific Institute Marrakesh, 2019. 86.-96.lpp. , URL: http://eujournal.org/index.php/esj/pages/view/books ISBN 9786084642718.

Liga Jankova, Tamara Grizane, Inguna Jurgelane-Kaldava (2019). BUSINESS ACTIVITY IN LATVIA / The international conference Economy and Business, 20-24 August 2019 in Burgas, Bulgaria.

D. Berjoza, V. Pirs, I. Jurgena. Possibilities to identify defective electric automobile batteries / Agronomy Research. Vol. 17(Special Issue 1) (2019), p. 935-944.

Berjoza D., Pīrs V., Dukulis I., Jurgena I. (2016). Development and Analysis of a Driving Cycle to Identify the Effectiveness of the vacuum Brake Booster. In: Agronomy Research. Estonian University of Life Science, Volume 14, Number 3, p 672-683. (Ind. SCOPUS, Web of Science)

Aleksejeva, L., Šipilova, V., Jermolajeva, E., Ostrovska, I., Oļehnovičs, D. (2018). Regional risks and challenges in smart growth in Latgale Region (Latvia). Journal of Security and Sustainability Issues. 2018 June Volume 7 (4), pp. 727-739. ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online,https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4 (10) SCOPUS

Šipilova, V., Ostrovska, I., Jermolajeva, E., Aleksejeva, L., Oļehnovičs D. (2017). Evaluation of Sustainable Development in Rural Territories in Latgale Region (Latvia) by Using the Conception of Smart Specialization. Journal of Teacher Education for Sustainability. Volume 19, issue 1, 2017 Institute of Sustainable Education, pp. 82-104, p-ISSN 1691-4147 e-ISSN 1691-5534 https://doi.org/10.1515/jtes-2017-0006, SCOPUS

Šipilova, V., Ostrovska I., Aleksejeva, L., Jermolajeva, E., Oļehnovičs, D. (2017). A Review of the Literature on Smart Development: Lessons for Small Municipalities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(1), pp. 460-469. ISSN 2146-4138 https://www.econjournals.com/index.php/ijefi, SCOPUS

Šipilova V., Jermolajeva E. (2016). Is There a More Promising Sector for Growth in (Less)-Innovative Economy? Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7 No 3, pp. 171-184, MCSER Publishing, Rome-Italy May 2016, ISSN 2039-2117 (online), ISSN 2039-9340 (print). Doi:10.5901/mjss.2016.v7n3p171, http://www.mcser.org/journal/index.php/ mjss/article/view/9038 SCOPUS

Šipilova V., Jermolajeva E., Ostrovska I., Aleksejeva L., Oļehnovičs D. (2016). Assessing presence of institutions of vocational education as factor contributing to economic activity in small municipalities. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), Special Issue for INTE 2016, November 2016, pp. 326-335. ISSN (2146-7242 new), ISSN (1303-6521 old), http://www.tojet.net/, http://www.tojet.net/special/2016_11_1.pdf, SCOPUS

Licite L., Cunskis J., Auzina A. (2019). Development opportunities for producing wood pellets in Latvia. In: 19th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2019: conference proceedings. Albena, Bulgaria, 30 June – 6 July, Bulgarian Academy of Sciences Sofia, 2019. Vol. 19: Energy and clean technologies, Issue 4.1: Nuclear technologies. Renewable energy sources and clean technologies. Recycling. Air pollution and climate change, p. 123-130. (Ind. Scopus)

Lazdiņš A., SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MINERAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF JSC „LATVIA’S STATE FORESTS” CIRCULAR ECONOMY. Proceedings of the 2019 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50
Jelgava, LBTU ESAF, 9-10 May 2019, pp. 116-123. DOI: 10.22616/ESRD.2019.014

Lilian O’Sullivan, David Wall, Rachel Creamer, Francesca Bampa, Rogier P. O. Schulte. Functional Land Management: Bridging the Think-Do-Gap using a multi-stakeholder science policy interface. AMBIO: A Journal of the Human Environment. - [Epub ahead of print] - ISSN 0044-7447 <ind. Scopus> - <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost MEDLINE> - <ind. PubMed>VeraEory, SylvainPellerinb GemaCarmona Garciac HeikkiLehtonend IevaLicitee HannaMattilaf ThøgerLund-SørensengJ ohnMuldowneyh DinaPoplugai LisbethStrandmarkg RogierSchultej Marginal Abatement Cost Curves for Agricultural Climate policy: State-of-the Art, Lessons Learnt and Future Potential. Journal of Cleaner Production. - Vol. 182 (2018), 705.-716.lpp. - ISSN 0959-6526 <ind. Scopus> - <cit. Scopus (1 reizi)> - <ind. Web of Science> - <ind. Web of Science Current Contents Connect> - <ind. ScienceDirect> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Rubenis, Aivars. Latvian electric vehicle fast charging infrastructure: results of the first year of operation / Aivars Rubenis, Aigars Laizans, Andra Zvirbule // Environmental and Climate Technologies. Vol. 23(2) : Special Issue Energy, bioeconomy, climate changes and environment nexus; (2019), p. 9-21. , URL: https://content.sciendo.com/view/journals/rtuect/23/2/article-p9.xml , ISSN 2255-8837.