Pārlekt uz galveno saturu

Vēsture

Fakultāte dibināta 1968. gada 13. augustā, pamatojoties uz rektora pavēli Nr.144-k. 1992. gadā, pamatojoties uz 12.02.1992. gada Senāta lēmumu Nr. 8, Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte tika pārdēvēta par Ekonomikas fakultāti. Fakultātes pārvaldes augstākā institūcija ir Dome. 2013. gada 13. februārī LBTU Senāts pieņēma lēmumu par Ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultāšu reorganizāciju. Tas nozīmē, ka šīs fakultātes no 2013. gada 1. septembra strādā kopīgi kā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF), kura īsteno visas līdzšinējās abu fakultāšu studiju programmas.

No 2022. gada 1. septembra LLU piedzīvo zīmola maiņu un tiek pārdēvēta par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU).  

Fakultātes dekāni:

Foto

Fakultāti veido četri institūti:

Līdz 2013. gadam LBTU Ekonomikas fakultāte bija vairāk koncentrējusies uz ekonomikas un vadībzinātņu virzienu, bet, kļūstot par Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, savas jomas esam papildinājuši arī ar socioloģijas bloku. 

Foto

ESAF studiju virzieni kopš 2018. gada

Zinātnes jomā fakultāte ir stiprinājusi un arī pati iekļāvusies LBTU misijā - veidot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo potenciālu Latvijas, tās reģionu attīstībai, pamatojoties uz izcilu pētniecību, tās rezultātu pielietošanu tautsaimniecībā, augstu studiju kvalitāti un efektīvu universitātes pārvaldību.

Ekonomikas virziens savā attīstībā ir metis plašus lokus - no lauksaimniecības ekonomikas, lauksaimniecības grāmatvedības, ekonomiskās kibernētikas un skaitļošanas tehnikas līdz bioekonomikai. Ja agrāk ekonomikas zinātnē vairāk pētījām kooperāciju, pašizmaksas, rentabilitātes, lauksaimniecības uzņēmumu darbības optimizācijas jautājumus un saimnieciskās analīzes jautājumus, kā arī matemātiskās plānošanas metožu pielietojumu, tad šobrīd vairāk dominē starpdisciplināri pētījumi.

Vadībzinātnes pirmsākumi LBTU (toreiz JLA) meklējami 1961. gadā, kad toreizējā Agronomijas fakultātē pirmo reizi uzņēma studentus specialitātē - lauksaimniecības ekonomika un organizācija. Fakultātes pirmsākumos galvenā vadībzinātnes problemātika bija saistīta ar darba normēšanu, darba samaksas jautājumiem, zinātniskā darba organizāciju lauksaimniecībā, kolhozu darba organizācijas metodēm un principiem, ražošanas plānošanu un organizāciju, pārvaldes lietām un lietvedības jautājumiem.

Mūsdienās galvenā virzība un akcents ir uz starpdisciplināriem pētījumiem un samērā diversificētu studiju procesu, kur šīs tēmas ir saistītas ar ražošanas procesu efektivitātes un uzņēmumu konkurētspējas, bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomikas un teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespējām.

Fakultātē darbojas Promocijas padome un Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares profesoru padome (priekšsēdētāja prof. Baiba Rivža);

Ekonomikas zinātnieku darbu koordinē Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas (LLMZA) Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa (vadītāja prof. Andra Zvirbule).