Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts (UZVA) izveidots 2013. gada 16.aprīlī uz LBTU Ekonomikas fakultātes Uzņēmējdarbības un vadības katedras pamatiem.

Uzņēmējdarbības un vadības katedra tika izveidota 1992.gadā, katedras vadītāji:

 • profesors Kazimirs Špoģis (1992-1994
 • profesore Līga Mihejeva (1994-2008)

 • asoc.profesors Uldis Ivans (2008-2010)

 • asoc.profesore Andra Zvirbule (2010-2013)

 • asoc. profesore Anita Auziņa (kopš 2014. gada)

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts ir atbildīgs par LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē realizētām studiju programmām:

 • Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" – programmas direktore profesore Aina Dobele(kopš 2006.gada);

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Komerczinības" - programmas direktore, asoc. profesore Ināra Jurgena (kopš 2008.gada) ;

 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" - programmas direktore, asoc. profesore Aina Muška (kopš 2013.gada);

 • Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" - programmas direktore profesore Andra Zvirbule (kopš 2007.gada).

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts ir iesaistīts Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes visu līmeņu studiju programmu realizācijā ar studiju kursiem, kas ir atbilstoši uzņēmējdarbības un vadībzinību nozares profilam.

Lai sasaistītu teoriju ar praksi, institūta docētāji  regulāri iepazīstas ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumu (organizāciju) darbību. Šādu mācību ekskursiju un pieredzes apmaiņas braucienu lietderība vēlāk atainojas realizētajos studiju kursos, kur studenti tiek iepazīstināti ar uzņēmējdarbības labās prakses piemēriem.

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta docētāji aktīvi vada visu studiju līmeņu noslēguma darbus, - sākot no kvalifikācijas darbiem, bakalaura darbiem un maģistra darbiem līdz promocijas darbiem.

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta docētāju izstrādātie un sagatavotie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi un rokasgrāmatas (2014.-2018.g.):

Dobele L., Dobele A. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā, SIA Drukātava, 2015, 472 lpp.

 • Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Autoru kolektīvs. Monogrāfija. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija. 2018.- 325 lpp. ISBN 978-9934-8744-0-6. – Andra Zvirbule, Lāsma Līcīte.

 • Simtam pāri. Viedā Latvija. Autoru kolektīvs. Monogrāfija. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija. 2018.- 416 lpp. ISBN 978-9984-9542-9-5. – Andra Zvirbule, Lāsma Līcīte.

 • Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual /D.M.Bobiţ, M.Ciufu, V.Ghinea, L.Līcīte, A.Muška, L.Paula, D.Popluga u.c./ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018.- 255 lpp. ISBN 9789984482958.

 • Education in rural entrepreneurship through producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora: training course curriculum/ D.Popluga, A.Muška, L.Paula, L.Līcīte/ [Jelgava]: [Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš LLU)], 2018- 33 lpp.