Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes domes sastāvs

Nr.p.k.

Uzvārds, Vārds

Amats

1. Ancāns Sandris vieslektors, zinātniskais asistents
2. Auziņa Anita profesore
3. Bite Dina asociētā profesore
4. Brāzma Gunārs asociētais profesors
5. Dobele Aina profesore
6. Dobele Madara lektore
7. Dobelniece Signe asociētā profesore
8. Eglīte Aija profesore
9. Grīnberga-Zālīte Gunta profesore
10. Jakušonoka Ingrīda profesore
11. Jankova Līga docente
12. Jurgena Ināra asociētā profesore
13. Kaufmane Dace docente
14. Kizika Baiba lektore
15. Kreicberga Anita lektore
16. Krūzmētra Ženija asociētā profesore
17.  Lazdiņš Andrejs docents
18. Leibus Inguna profesore
19.  Līcīte-Ķurbe Lāsma asociētā profesore
20. Mazūre Gunita asociētā profesore
21. Mistre Baiba lektore
22. Muška Aina asociētā profesore
23. Naglis-Liepa Kaspars asociētais profesors
24. Paula Līga docente
25. Pelše Modrīte profesore
26. Pilvere Irina profesore
27. Popluga Dina asociētā profesore
28. Proškina Līga docente, pētniece
29. Rivža Baiba profesore
30. Zvirbule Andra dekāne, profesore
31. Besenaite Sintija studente
32. Bondareva Anastasija studente
33. Brālīte Ance studente
34. Grudule Arta studente
35. Jansone Patrīcija Paula studente
36. Kaužena Sanija studente, ESAF Studējošo pašpārvaldes vadītāja
37. Slavinska Monta studente
38. Sokolovska Egija Aurēlija studente